Ubuntu 18.04 Server LTSにデフォルトでインストールされているソフトウェアパッケージ

Perl Webシステム開発を行う場合に、必要・便利なソフトウェアの中で、Ubuntuにデフォルトでインストールされているソフトウェアパッケージを列挙します。

 • tar
 • gzip
 • patch
 • perl
 • openssl
 • ssh
 • rsync
 • wget
 • curl
 • ftp
 • bash
 • grep
 • less
 • libpng
 • libgmp
 • libxml
 • vim
 • sudo
 • cron

デフォルトでインストールされていないもの

Perl Webシステム開発で必要だが、デフォルトでインストールされていないものは以下でした。

 • make
 • gcc
 • apache2
 • postfix
 • libpng-dev
 • libgif-dev
 • libjpeg-dev

インストールされていたりされていなかったりしたもの

インストールされていたりされていなかったりしたものは、以下でした。

 • git
 • net-tools
 • libreadline

Ubuntu 18.04.4 LTSのパッケージ一覧

インストール済みのパッケージをすべて確認するには「dpkg -l」で確認できます。

dpkg -l

Azureの18.04.4 LTS (Bionic Beaver)の場合

ii accountsservice                
ii acl                      
ii acpid                     
ii adduser                    
ii apparmor                   
ii apport                    
ii apport-symptoms                
ii apt                      
ii apt-utils                   
ii at                      
ii base-files                  
ii base-passwd                  
ii bash                     
ii bash-completion                
ii bc                      
ii bcache-tools                 
ii bind9-host                  
ii bsdmainutils                 
ii bsdutils                   
ii btrfs-progs                  
ii btrfs-tools                  
ii busybox-initramfs               
ii busybox-static                
ii byobu                     
ii bzip2                     
ii ca-certificates                
ii cifs-utils                  
ii cloud-guest-utils               
ii cloud-init                  
ii cloud-initramfs-copymods           
ii cloud-initramfs-dyn-netconf          
ii command-not-found               
ii command-not-found-data            
ii console-setup                 
ii console-setup-linux              
ii coreutils                   
ii cpio                     
ii crda                     
ii cron                     
ii cryptsetup                  
ii cryptsetup-bin                
ii curl                     
ii dash                     
ii dbus                     
ii debconf                    
ii debconf-i18n                 
ii debianutils                  
ii diffutils                   
ii dirmngr                    
ii distro-info-data               
ii dmeventd                   
ii dmidecode                   
ii dmsetup                    
ii dns-root-data                 
ii dnsmasq-base                 
ii dnsutils                   
ii dosfstools                  
ii dpkg                     
ii e2fsprogs                   
ii eatmydata                   
ii ebtables                   
ii ed                      
ii efibootmgr                  
ii eject                     
ii ethtool                    
ii fdisk                     
ii file                     
ii findutils                   
ii fonts-ubuntu-console             
ii friendly-recovery               
ii ftp                      
ii fuse                     
ii gawk                     
ii gcc-8-base:amd64               
ii gdisk                     
ii geoip-database                
ii gettext-base                 
ii gir1.2-glib-2.0:amd64             
ii git                      
ii git-man                    
ii gnupg                     
ii gnupg-l10n                  
ii gnupg-utils                  
ii gpg                      
ii gpg-agent                   
ii gpg-wks-client                
ii gpg-wks-server                
ii gpgconf                    
ii gpgsm                     
ii gpgv                     
ii grep                     
ii groff-base                  
ii grub-common                  
ii grub-efi-amd64                
ii grub-efi-amd64-bin              
ii grub-efi-amd64-signed             
rc grub-pc                    
ii grub-pc-bin                  
ii grub2-common                 
ii gzip                     
ii hdparm                    
ii hostname                   
ii htop                     
ii info                     
ii init                     
ii init-system-helpers              
ii initramfs-tools                
ii initramfs-tools-bin              
ii initramfs-tools-core             
ii install-info                 
ii iproute2                   
ii iptables                   
ii iputils-ping                 
ii iputils-tracepath               
ii irqbalance                  
ii isc-dhcp-client                
ii isc-dhcp-common                
ii iso-codes                   
ii iw                      
ii kbd                      
ii keyboard-configuration            
ii keyutils                   
ii klibc-utils                  
ii kmod                     
ii krb5-locales                 
ii landscape-common               
ii language-selector-common           
ii less                     
ii libaccountsservice0:amd64           
ii libacl1:amd64                 
ii libapparmor1:amd64              
ii libapt-inst2.0:amd64             
ii libapt-pkg5.0:amd64              
ii libargon2-0:amd64               
ii libasn1-8-heimdal:amd64            
ii libassuan0:amd64               
ii libatm1:amd64                 
ii libattr1:amd64                
ii libaudit-common                
ii libaudit1:amd64                
ii libavahi-client3:amd64            
ii libavahi-common-data:amd64          
ii libavahi-common3:amd64            
ii libbind9-160:amd64              
ii libblkid1:amd64                
ii libbsd0:amd64                 
ii libbz2-1.0:amd64               
ii libc-bin                   
ii libc6:amd64                  
ii libcap-ng0:amd64               
ii libcap2:amd64                 
ii libcap2-bin                  
ii libcom-err2:amd64               
ii libcryptsetup12:amd64             
ii libcups2:amd64                
ii libcurl3-gnutls:amd64             
ii libcurl4:amd64                
ii libdb5.3:amd64                
ii libdbus-1-3:amd64               
ii libdebconfclient0:amd64            
ii libdevmapper-event1.02.1:amd64        
ii libdevmapper1.02.1:amd64           
ii libdns-export1100               
ii libdns1100:amd64               
ii libdrm-common                 
ii libdrm2:amd64                 
ii libdumbnet1:amd64               
ii libdw1:amd64                 
ii libeatmydata1:amd64              
ii libedit2:amd64                
ii libefiboot1:amd64               
ii libefivar1:amd64               
ii libelf1:amd64                 
ii liberror-perl                 
ii libestr0:amd64                
ii libevent-2.1-6:amd64             
ii libexpat1:amd64                
ii libext2fs2:amd64               
ii libfastjson4:amd64              
ii libfdisk1:amd64                
ii libffi6:amd64                 
ii libfreetype6:amd64              
ii libfribidi0:amd64               
ii libfuse2:amd64                
ii libgcc1:amd64                 
ii libgcrypt20:amd64               
ii libgdbm-compat4:amd64             
ii libgdbm5:amd64                
ii libgeoip1:amd64                
ii libgirepository-1.0-1:amd64          
ii libglib2.0-0:amd64              
ii libglib2.0-data                
ii libgmp10:amd64                
ii libgnutls30:amd64               
ii libgpg-error0:amd64              
ii libgpm2:amd64                 
ii libgssapi-krb5-2:amd64            
ii libgssapi3-heimdal:amd64           
ii libhcrypto4-heimdal:amd64           
ii libheimbase1-heimdal:amd64          
ii libheimntlm0-heimdal:amd64          
ii libhogweed4:amd64               
ii libhx509-5-heimdal:amd64           
ii libicu60:amd64                
ii libidn11:amd64                
ii libidn2-0:amd64                
ii libip4tc0:amd64                
ii libip6tc0:amd64                
ii libiptc0:amd64                
ii libirs160:amd64                
ii libisc-export169:amd64            
ii libisc169:amd64                
ii libisccc160:amd64               
ii libisccfg160:amd64              
ii libisns0:amd64                
ii libjansson4:amd64               
ii libjson-c3:amd64               
ii libk5crypto3:amd64              
ii libkeyutils1:amd64              
ii libklibc                   
ii libkmod2:amd64                
ii libkrb5-26-heimdal:amd64           
ii libkrb5-3:amd64                
ii libkrb5support0:amd64             
ii libksba8:amd64                
ii libldap-2.4-2:amd64              
ii libldap-common                
ii libldb1:amd64                 
ii liblocale-gettext-perl            
ii liblvm2app2.2:amd64              
ii liblvm2cmd2.02:amd64             
ii liblwres160:amd64               
ii liblxc-common                 
ii liblxc1                    
ii liblz4-1:amd64                
ii liblzma5:amd64                
ii liblzo2-2:amd64                
ii libmagic-mgc                 
ii libmagic1:amd64                
ii libmnl0:amd64                 
ii libmount1:amd64                
ii libmpdec2:amd64                
ii libmpfr6:amd64                
ii libmspack0:amd64               
ii libncurses5:amd64               
ii libncursesw5:amd64              
ii libnetfilter-conntrack3:amd64         
ii libnettle6:amd64               
ii libnewt0.52:amd64               
ii libnfnetlink0:amd64              
ii libnghttp2-14:amd64              
ii libnih1:amd64                 
ii libnl-3-200:amd64               
ii libnl-genl-3-200:amd64            
ii libnpth0:amd64                
ii libnss-systemd:amd64             
ii libntfs-3g88                 
ii libnuma1:amd64                
ii libp11-kit0:amd64               
ii libpam-cap:amd64               
ii libpam-modules:amd64             
ii libpam-modules-bin              
ii libpam-runtime                
ii libpam-systemd:amd64             
ii libpam0g:amd64                
ii libparted2:amd64               
ii libpcap0.8:amd64               
ii libpci3:amd64                 
ii libpcre3:amd64                
ii libperl5.26:amd64               
ii libpipeline1:amd64              
ii libplymouth4:amd64              
ii libpng16-16:amd64               
ii libpolkit-agent-1-0:amd64           
ii libpolkit-backend-1-0:amd64          
ii libpolkit-gobject-1-0:amd64          
ii libpopt0:amd64                
ii libprocps6:amd64               
ii libpsl5:amd64                 
ii libpython-stdlib:amd64            
ii libpython2.7:amd64              
ii libpython2.7-minimal:amd64          
ii libpython2.7-stdlib:amd64           .7)
ii libpython3-stdlib:amd64            
ii libpython3.6:amd64              
ii libpython3.6-minimal:amd64          
ii libpython3.6-stdlib:amd64           .6)
ii libreadline5:amd64              
ii libreadline7:amd64              
ii libroken18-heimdal:amd64           
ii librtmp1:amd64                
ii libsasl2-2:amd64               
ii libsasl2-modules:amd64            
ii libsasl2-modules-db:amd64           
ii libseccomp2:amd64               
ii libselinux1:amd64               
ii libsemanage-common              
ii libsemanage1:amd64              
ii libsepol1:amd64                
ii libsigsegv2:amd64               
ii libslang2:amd64                
ii libsmartcols1:amd64              
ii libsqlite3-0:amd64              
ii libss2:amd64                 
ii libssl1.0.0:amd64               
ii libssl1.1:amd64                
ii libstdc++6:amd64               
ii libsystemd0:amd64               
ii libtalloc2:amd64               
ii libtasn1-6:amd64               
ii libtdb1:amd64                 
ii libtevent0:amd64               
ii libtext-charwidth-perl            
ii libtext-iconv-perl              
ii libtext-wrapi18n-perl             
ii libtinfo5:amd64                
ii libudev1:amd64                
ii libunistring2:amd64              
ii libunwind8:amd64               
ii libusb-1.0-0:amd64              
ii libutempter0:amd64              
ii libuuid1:amd64                
ii libuv1:amd64                 
ii libwbclient0:amd64              
ii libwind0-heimdal:amd64            
ii libwrap0:amd64                
ii libx11-6:amd64                
ii libx11-data                  
ii libxau6:amd64                 
ii libxcb1:amd64                 
ii libxdmcp6:amd64                
ii libxext6:amd64                
ii libxml2:amd64                 
ii libxmlsec1:amd64               
ii libxmlsec1-openssl:amd64           
ii libxmuu1:amd64                
ii libxslt1.1:amd64               
ii libxtables12:amd64              
ii libyaml-0-2:amd64               
ii libzstd1:amd64                
ii linux-azure                  
ii linux-azure-5.3-cloud-tools-5.3.0-1020    
ii linux-azure-5.3-headers-5.3.0-1020      
ii linux-azure-5.3-tools-5.3.0-1020       
ii linux-base                  
ii linux-base-sgx                
ii linux-cloud-tools-5.3.0-1020-azure      
ii linux-cloud-tools-azure            
ii linux-cloud-tools-common           
ii linux-headers-5.3.0-1020-azure        
ii linux-headers-azure              
ii linux-image-5.3.0-1020-azure         
ii linux-image-azure               
ii linux-modules-5.3.0-1020-azure        
ii linux-modules-extra-5.3.0-1020-azure     
ii linux-tools-5.3.0-1020-azure         
ii linux-tools-azure               
ii linux-tools-common              
ii locales                    
ii login                     
ii logrotate                   
ii lsb-base                   
ii lsb-release                  
ii lshw                     
ii lsof                     
ii ltrace                    
ii lvm2                     
ii lxcfs                     
ii lxd                      
ii lxd-client                  
ii man-db                    
ii manpages                   
ii mawk                     
ii mdadm                     
ii mime-support                 
ii mlocate                    
ii mokutil                    
ii mount                     
ii mtr-tiny                   
ii multiarch-support               
ii nano                     
ii ncurses-base                 
ii ncurses-bin                  
ii ncurses-term                 
ii net-tools                   
ii netbase                    
ii netcat-openbsd                
ii netplan.io                  
ii networkd-dispatcher              
ii nplan                     
ii ntfs-3g                    
ii open-iscsi                  
ii open-vm-tools                 
ii openssh-client                
ii openssh-server                
ii openssh-sftp-server              
ii openssl                    
ii os-prober                   
ii overlayroot                  
ii parted                    
ii passwd                    
ii pastebinit                  
ii patch                     
ii pciutils                   
ii perl                     
ii perl-base                   
ii perl-modules-5.26               
ii pinentry-curses                
ii plymouth                   
ii plymouth-theme-ubuntu-text          
ii policykit-1                  
ii pollinate                   
ii popularity-contest              
ii powermgmt-base                
ii procps                    
ii psmisc                    
ii publicsuffix                 
ii python                    
ii python-apt-common               
ii python-crypto                 
ii python-ldb:amd64               
ii python-minimal                
ii python-samba                 
ii python-talloc                 
ii python-tdb                  
ii python2.7                   
ii python2.7-minimal               
ii python3                    
ii python3-apport                
ii python3-apt                  
ii python3-asn1crypto              
ii python3-attr                 
ii python3-automat                
ii python3-blinker                
ii python3-certifi                
ii python3-cffi-backend             
ii python3-chardet                
ii python3-click                 
ii python3-colorama               
ii python3-commandnotfound            
ii python3-configobj               
ii python3-constantly              
ii python3-cryptography             
ii python3-dbus                 
ii python3-debconf                
ii python3-debian                
ii python3-distro-info              
ii python3-distupgrade              
ii python3-gdbm:amd64              
ii python3-gi                  
ii python3-httplib2               
ii python3-hyperlink               
ii python3-idna                 
ii python3-incremental              
ii python3-jinja2                
ii python3-json-pointer             
ii python3-jsonpatch               
ii python3-jsonschema              
ii python3-jwt                  
ii python3-markupsafe              
ii python3-minimal                
ii python3-netifaces               
ii python3-newt:amd64              
ii python3-oauthlib               
ii python3-openssl                
ii python3-pam                  
ii python3-pkg-resources             
ii python3-problem-report            
ii python3-pyasn1                
ii python3-pyasn1-modules            
ii python3-requests               
ii python3-requests-unixsocket          
ii python3-serial                
ii python3-service-identity           
ii python3-six                  
ii python3-software-properties          
ii python3-systemd                
ii python3-twisted                
ii python3-twisted-bin:amd64           
ii python3-update-manager            
ii python3-urllib3                
ii python3-yaml                 
ii python3-zope.interface            
ii python3.6                   
ii python3.6-minimal               
ii readline-common                
ii rsync                     
ii rsyslog                    
ii run-one                    
ii samba-common                 
ii samba-common-bin               
ii samba-libs:amd64               
ii sbsigntool                  
ii screen                    
ii secureboot-db                 
ii sed                      
ii sensible-utils                
ii shared-mime-info               
ii shim                     
ii shim-signed                  
ii snapd                     
ii software-properties-common          
ii sosreport                   
ii squashfs-tools                
ii ssh-import-id                 
ii strace                    
ii sudo                     
ii systemd                    
ii systemd-sysv                 
ii sysvinit-utils                
ii tar                      
ii tcpdump                    
ii telnet                    
ii time                     
ii tmux                     
ii tzdata                    
ii ubuntu-advantage-tools            
ii ubuntu-keyring                
ii ubuntu-minimal                
ii ubuntu-release-upgrader-core         
ii ubuntu-server                 
ii ubuntu-standard                
ii ucf                      
ii udev                     
ii ufw                      
ii uidmap                    
ii unattended-upgrades              
ii update-manager-core              
ii update-notifier-common            
ii ureadahead                  
ii usbutils                   
ii util-linux                  
ii uuid-runtime                 
ii vim                      
ii vim-common                  
ii vim-runtime                  
ii vim-tiny                   
ii walinuxagent                 
ii wget                     
ii whiptail                   
ii wireless-regdb                
ii xauth                     
ii xdelta3                    
ii xdg-user-dirs                 
ii xfsprogs                   
ii xkb-data                   
ii xxd                      
ii xz-utils                   
ii zerofree                   
ii zlib1g:amd64                 

さくらVPSの18.04.2 LTS (Bionic Beaver)の場合

ii accountsservice                   
ii acpid                        
ii adduser                       
ii amd64-microcode                   
ii anacron                       
ii apparmor                       
ii apt                         
ii apt-utils                      
ii base-files                      
ii base-passwd                     
ii bash                         
ii bash-completion                   
ii bind9-host                      
ii bsdmainutils                     
ii bsdutils                       
ii busybox-initramfs                  
ii busybox-static                    
ii bzip2                        
ii ca-certificates                   
ii command-not-found                  
ii command-not-found-data                
ii console-setup                    
ii console-setup-linux                 
ii coreutils                      
ii cpio                         
ii crda                         
ii cron                         
ii dash                         
ii dbus                         
ii debconf                       
ii debconf-i18n                     
ii debianutils                     
ii dictionaries-common                 
ii diffutils                      
ii distro-info-data                   
ii dmidecode                      
ii dmsetup                       
ii dnsutils                       
ii dosfstools                      
ii dpkg                         
ii e2fsprogs                      
ii ed                          
ii eject                        
ii emacsen-common                    
ii ethtool                       
ii fdisk                        
ii file                         
ii findutils                      
ii friendly-recovery                  
ii ftp                         
ii fuse                         
ii gcc-8-base:amd64                   
ii geoip-database                    
ii gettext-base                     
ii gir1.2-glib-2.0:amd64                
ii gpgv                         
ii grep                         
ii groff-base                      
ii grub-common                     
ii grub-gfxpayload-lists                
ii grub-pc                       
ii grub-pc-bin                     
ii grub2-common                     
ii gzip                         
ii hdparm                        
ii hostname                       
ii info                         
ii init                         
ii init-system-helpers                 
ii initramfs-tools                   
ii initramfs-tools-bin                 
ii initramfs-tools-core                 
ii install-info                     
ii installation-report                 
ii intel-microcode                   
ii iproute2                       
ii iptables                       
ii iputils-ping                     
ii iputils-tracepath                  
ii irqbalance                      
ii isc-dhcp-client                   
ii isc-dhcp-common                   
ii iso-codes                      
ii iucode-tool                     
ii iw                          
ii kbd                         
ii keyboard-configuration                
ii klibc-utils                     
ii kmod                         
ii krb5-locales                     
ii language-pack-en                   
ii language-pack-en-base                
ii language-pack-gnome-en                
ii language-pack-gnome-en-base             
ii language-selector-common               
ii laptop-detect                    
ii less                         
ii libaccountsservice0:amd64              
ii libacl1:amd64                    
ii libapparmor1:amd64                  
ii libapt-inst2.0:amd64                 
ii libapt-pkg5.0:amd64                 
ii libargon2-0:amd64                  
ii libatm1:amd64                    
ii libattr1:amd64                    
ii libaudit-common                   
ii libaudit1:amd64                   
ii libbind9-160:amd64                  
ii libblkid1:amd64                   
ii libbsd0:amd64                    
ii libbz2-1.0:amd64                   
ii libc-bin                       
ii libc6:amd64                     
ii libcap-ng0:amd64                   
ii libcap2:amd64                    
ii libcap2-bin                     
ii libcom-err2:amd64                  
ii libcryptsetup12:amd64                
ii libdb5.3:amd64                    
ii libdbus-1-3:amd64                  
ii libdebconfclient0:amd64               
ii libdevmapper1.02.1:amd64               
ii libdns-export1100                  
ii libdns1100:amd64                   
ii libdrm-common                    
ii libdrm2:amd64                    
ii libedit2:amd64                    
ii libelf1:amd64                    
ii libestr0:amd64                    
ii libexpat1:amd64                   
ii libext2fs2:amd64                   
ii libfastjson4:amd64                  
ii libfdisk1:amd64                   
ii libffi6:amd64                    
ii libfreetype6:amd64                  
ii libfribidi0:amd64                  
ii libfuse2:amd64                    
ii libgcc1:amd64                    
ii libgcrypt20:amd64                  
ii libgdbm-compat4:amd64                
ii libgdbm5:amd64                    
ii libgeoip1:amd64                   
ii libgirepository-1.0-1:amd64             
ii libglib2.0-0:amd64                  
ii libglib2.0-data                   
ii libgmp10:amd64                    
ii libgnutls30:amd64                  
ii libgpg-error0:amd64                 
ii libgssapi-krb5-2:amd64                
ii libhogweed4:amd64                  
ii libicu60:amd64                    
ii libidn11:amd64                    
ii libidn2-0:amd64                   
ii libip4tc0:amd64                   
ii libip6tc0:amd64                   
ii libiptc0:amd64                    
ii libirs160:amd64                   
ii libisc-export169:amd64                
ii libisc169:amd64                   
ii libisccc160:amd64                  
ii libisccfg160:amd64                  
ii libjson-c3:amd64                   
ii libk5crypto3:amd64                  
ii libkeyutils1:amd64                  
ii libklibc                       
ii libkmod2:amd64                    
ii libkrb5-3:amd64                   
ii libkrb5support0:amd64                
ii liblocale-gettext-perl                
ii liblwres160:amd64                  
ii liblz4-1:amd64                    
ii liblzma5:amd64                    
ii libmagic-mgc                     
ii libmagic1:amd64                   
ii libmnl0:amd64                    
ii libmount1:amd64                   
ii libmpdec2:amd64                   
ii libncurses5:amd64                  
ii libncursesw5:amd64                  
ii libnetfilter-conntrack3:amd64            
ii libnettle6:amd64                   
ii libnewt0.52:amd64                  
ii libnfnetlink0:amd64                 
ii libnih1:amd64                    
ii libnl-3-200:amd64                  
ii libnl-genl-3-200:amd64                
ii libnss-systemd:amd64                 
ii libntfs-3g88                     
ii libnuma1:amd64                    
ii libopts25:amd64                   
ii libp11-kit0:amd64                  
ii libpam-cap:amd64                   
ii libpam-modules:amd64                 
ii libpam-modules-bin                  
ii libpam-runtime                    
ii libpam-systemd:amd64                 
ii libpam0g:amd64                    
ii libparted2:amd64                   
ii libpcap0.8:amd64                   
ii libpci3:amd64                    
ii libpcre3:amd64                    
ii libperl5.26:amd64                  
ii libpipeline1:amd64                  
ii libplymouth4:amd64                  
ii libpng16-16:amd64                  
ii libpolkit-gobject-1-0:amd64             
ii libpopt0:amd64                    
ii libprocps6:amd64                   
ii libpsl5:amd64                    
ii libpython3-stdlib:amd64               
ii libpython3.6-minimal:amd64              
ii libpython3.6-stdlib:amd64              
ii libreadline7:amd64                  
ii libseccomp2:amd64                  
ii libselinux1:amd64                  
ii libsemanage-common                  
ii libsemanage1:amd64                  
ii libsepol1:amd64                   
ii libslang2:amd64                   
ii libsmartcols1:amd64                 
ii libsqlite3-0:amd64                  
ii libss2:amd64                     
ii libssl1.0.0:amd64                  
ii libssl1.1:amd64                   
ii libstdc++6:amd64                   
ii libsystemd0:amd64                  
ii libtasn1-6:amd64                   
ii libtext-charwidth-perl                
ii libtext-iconv-perl                  
ii libtext-wrapi18n-perl                
ii libtinfo5:amd64                   
ii libudev1:amd64                    
ii libunistring2:amd64                 
ii libunwind8:amd64                   
ii libusb-1.0-0:amd64                  
ii libuuid1:amd64                    
ii libwrap0:amd64                    
ii libx11-6:amd64                    
ii libx11-data                     
ii libxau6:amd64                    
ii libxcb1:amd64                    
ii libxdmcp6:amd64                   
ii libxext6:amd64                    
ii libxml2:amd64                    
ii libxmuu1:amd64                    
ii libxtables12:amd64                  
ii libyaml-0-2:amd64                  
ii libzstd1:amd64                    
ii linux-base                      
ii linux-firmware                    
ii linux-generic                    
ii linux-headers-4.15.0-55               
ii linux-headers-4.15.0-55-generic           
ii linux-headers-generic                
ii linux-image-4.15.0-55-generic            
ii linux-image-generic                 
ii linux-modules-4.15.0-55-generic           
ii linux-modules-extra-4.15.0-55-generic        
ii locales                       
ii login                        
ii logrotate                      
ii lsb-base                       
ii lsb-release                     
ii lshw                         
ii lsof                         
ii ltrace                        
ii man-db                        
ii manpages                       
ii mawk                         
ii mime-support                     
ii mlocate                       
ii mount                        
ii mtr-tiny                       
ii multiarch-support                  
ii nano                         
ii ncurses-base                     
ii ncurses-bin                     
ii ncurses-term                     
ii netbase                       
ii netcat-openbsd                    
ii netplan.io                      
ii networkd-dispatcher                 
ii nplan                        
ii ntfs-3g                       
ii ntp                         
ii openssh-client                    
ii openssh-server                    
ii openssh-sftp-server                 
ii openssl                       
ii os-prober                      
ii parted                        
ii passwd                        
ii pciutils                       
ii perl                         
ii perl-base                      
ii perl-modules-5.26                  
ii plymouth                       
ii plymouth-theme-ubuntu-text              
ii popularity-contest                  
ii powermgmt-base                    
ii procps                        
ii psmisc                        
ii publicsuffix                     
ii python-apt-common                  
ii python3                       
ii python3-apt                     
ii python3-certifi                   
ii python3-chardet                   
ii python3-commandnotfound               
ii python3-dbus                     
ii python3-distro-info                 
ii python3-distupgrade                 
ii python3-gdbm:amd64                  
ii python3-gi                      
ii python3-idna                     
ii python3-minimal                   
ii python3-netifaces                  
ii python3-pkg-resources                
ii python3-requests                   
ii python3-six                     
ii python3-update-manager                
ii python3-urllib3                   
ii python3-yaml                     
ii python3.6                      
ii python3.6-minimal                  
ii readline-common                   
ii rsync                        
ii rsyslog                       
ii sed                         
ii sensible-utils                    
ii shared-mime-info                   
ii sntp                         
ii ssh-import-id                    
ii strace                        
ii sudo                         
ii systemd                       
ii systemd-sysv                     
ii sysvinit-utils                    
ii tar                         
ii tasksel                       
ii tasksel-data                     
ii tcpdump                       
ii telnet                        
ii time                         
ii tzdata                        
ii ubuntu-advantage-tools                
ii ubuntu-keyring                    
ii ubuntu-minimal                    
ii ubuntu-release-upgrader-core             
ii ubuntu-standard                   
ii ucf                         
ii udev                         
ii ufw                         
ii update-manager-core                 
ii ureadahead                      
ii usbutils                       
ii util-linux                      
ii uuid-runtime                     
ii vim-common                      
ii vim-tiny                       
ii wamerican                      
ii wbritish                       
ii wget                         
ii whiptail                       
ii wireless-regdb                    
ii xauth                        
ii xdg-user-dirs                    
ii xkb-data                       
ii xxd                         
ii xz-utils                       
ii zlib1g:amd64                     

以下、Azureとの違い。

以下がAzureに比べて少ない。

 • git
 • net-tools
 • libreadline

cronとanacronの両方がインストールされている。どういう動きをするのかは、まだ未チェック(2020年5月16日)。

PerlでポータブルなLinuxファイル管理入門

業務に役立つPerl

Perlテキスト処理のエッセンス

ITエンジニアの求人情報など

 ITエンジニアの求人情報・Webサービス・ソフトウェア・スクールなどの情報。